Zmieniamy się – reorganizacja

Dynamiczny rozwój, wzrost sprzedaży, powiększające się zespoły i nieustająca potrzeba zaspokajania oczekiwań rynku, postawiły przed firmą e-file spore wyzwanie reorganizacyjne. 
W wyniku podjętych zmian w dniu 24 października b.r. został powołany do życia nowy podmiot gospodarczy:
e-file sp. z o.o. spółka komandytowa.

Na podstawie umów pomiędzy podmiotami z dniem 1 listopada 2016 r., e-file sp. z o.o. spółka komandytowa przejmuje od e-file sp. z o.o. w całości działania związane z obsługą i sprzedażą aplikacji: e-pity, e-pity Płatnika i fillUp Przyjazne formularze oraz prowadzeniem wszystkich dotychczasowych serwisów i usług internetowych. Wprowadzone zmiany nie wymagają od Klientów podjęcia dodatkowych czynności i praktycznie nie wprowadzają żadnych modyfikacji w samym procesie obsługi Klienta.

Działanie dotychczasowej spółki - e-file sp. z o.o. - koncentrować się będzie na nowych projektach biznesowych.