NAJLEPSZY SPOSÓB NA

Program do rozliczenia
PIT-11, PIT-8C, PIT-4R i IFT

e-pity PłatnikaPobierz

Program e-pity Płatnika

Kompleksowe e-rozwiązanie dla płatników PIT.

Program e-pity Płatnika to program mający ułatwić płatnikom PIT spełnienie obowiązku przygotowania i wysyłki informacji o wpłaconych do urzędu skarbowego zaliczek PIT. Aplikacja dzięki swojej wszechstronności, umożliwia pełną obsługę całego procesu w formie elektronicznej.

Kreator lub aktywne formularze pozwalają wygodnie przygotować deklaracje: PIT-11PIT-8CPIT-4RPIT-8ARPIT-R oraz IFT-1/IFT-1R oraz wysyłać je elektronicznie do systemu e-deklaracje.gov.pl, także zbiorczo – poprzez bramkę UBD (Uniwersalna Bramka Dokumentów). Wszystkie deklaracje można wysłać z kwalifikowanym e-podpisem lub uwierzytelniając je kwotą przychodu za poprzedni rok.

Bez drukowania, bez opłat za przesyłki pocztowe, płatnicy PIT mogą sprawnie i komfortowo przekazać PITy swoim pracownikom w formie elektronicznej, korzystając z systemu Odbierz-PIT.pl, który automatycznie prześle potwierdzenie ich dostarczenia. Druki można dostarczyć także, jako zakodowane deklaracje na adres e-mail pracownika.

Aplikacja pozwala na bieżącą kontrolę ilości wystawionych, wysłanych czy dostarczonych deklaracji PIT. Umożliwia zapisywanie kopii deklaracji w pdf, ich drukowanie lub archiwizację, wydruk UPO czy raportów dostarczenia PIT-ów do pracowników. W programie e-pity Płatnika można wygodnie rozliczyć również PIT-y roczne, takie jak PIT-36, PIT-36L, PIT-37 oraz inne deklaracje wraz z załącznikami. 

Więcej na www.platnik.e-pity.pl