Trochę statystyk na temat gospodarki elektronicznej w Polsce

W domostwa z uczniami :

91% - ma komputery,
79% – Internet
W domostwa bez uczniów:
40% – ma komputery,
33% – Internet

Preferowane sposoby kontaktów mieszkańców z administracją w dużym mieście w Polsce
• rocznie ok. 600 tys zdalnych kontaktów
• z tego:
- 90% telefonicznie
- 5% on-line via strona internetowa
- 1% formularze elektroniczne

dla porównania: w Nowym Jorku tylko 30% przez telefon, reszta przez internet

A. M.