JPK na żądanie w przypadku kontroli urzędu!

US postanowił skontrolować Twoje księgi podatkowe i żąda elektronicznej wysyłki plików JPK? Spełnij obowiązek szybko i wygodnie z pomocą JPKomatu fillUp!

Z początkiem lipca tego roku weszła nowelizacja prawa dająca organom skarbowym szersze możliwości nadzoru fiskalnego firm. Przedsiębiorca na żądanie US jest zobowiązany wysłać (drogą elektroniczną) jednolite pliki kontrolne. Nowe prawo dotyczy nie tylko plików JPK_VAT, które od stycznia każdy mikroprzedsiębiorca dostarcza co miesiąc do US, ale również plików JPK generowanych na podstawie: faktur (JPK_FA), ksiąg rachunkowych (JPK_KR), podatkowej księgi przychodów i rozchodów (JPK_PKPIR), ewidencji przychodów (JPK_EWP), dokumentacji magazynu (JPK_MAG) oraz wyciągów bankowych (JPK_WB).

Wszystkie pliki JPK objęte nowelizacją wygodnie wygenerujesz i e-wyślesz w nowej wersji JPKomatu fillUp (z wyjątkiem JPK_MAG, który e-wyślesz po manualnym wczytaniu do programu).

Lista dokumentacji objętej obowiązkiem e-wysyłki na żądanie US:

 1. Faktury VAT (JPK_FA)
 2. Księgi rachunkowe (JPK_KR)
 3. Podatkowa księga przychodów i rozchodów (JPK_PKPIR)
 4. Ewidencja przychodów (JPK_EWP)
 5. Magazyn (JPK_MAG)
 6. Wyciąg bankowy (JPK_WB)

Lista ulepszeń w nowej wersji fillUp 5.4.0:

 1. JPK_KPIR: aktualizacja formularza i kreatora KPIR oraz generowanie KPIR na podstawie JPK_VAT
 2. JPK_EWP: dodanie nowego formularza EPR, dedykowanego ewidencji przychodów ryczałtowych, wraz z możliwością e-wysyłki pliku JPK_EWP (1)
 3. JPK_KR: dodanie nowego formularza KR z załącznikami, dedykowanego księgom rachunkowym, wraz z możliwością wysyłki JPK_KR
 4. JPK_FA: umożliwienie elektronicznej wysyłki pliku JPK_FA dla faktur
 5. JPK_VAT: dodanie możliwości generowania VAT-UE z JPK_VAT
 6. Dodanie kreatora faktury zakupowej i umożliwienie wczytania jej do JPKomatu
 7. Moje faktury: dodanie filtra faktur sprzedażowych i zakupowych, możliwość wpisania na fakturze Oryginał/kopia
 8. Dodanie możliwości wprowadzenia danych firmy i oznaczenia firmy jako domyślnej
 9. RODO: implementacja i udostępnienie wszystkich zaawansowanych funkcji bezpieczeństwa, dla każdej wersji programu, w związku z wprowadzeniem RODO
 10. ePUAP:  usprawnienie obsługi ręcznej i działania ePUAP oraz aktualizacja testowych skrzynek podawczych ePUAP