Aplikuj: Redaktor treści o tematyce z zakresu podatków, prawa, księgowości i e-administracji

Example invalid form file feedback

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, która dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.), w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo wniesienia, w przypadkach w ustawie wymienionych, pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w przypadkach w ustawie wskazanych, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych może zostać odwołana w każdej chwili. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Dane, które podlegają przekazaniu, przekazywane są dobrowolnie, a baza danych osobowych prowadzona jest zgodnie z przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego.

Redaktor

Redaktor/twórca treści o tematyce z zakresu podatków, prawa, księgowości i e-administracji

Masz własne biuro rachunkowe lub pracujesz w dziale administracji lub księgowości? Masz doświadczenie w kancelarii prawnej, przy tworzeniu pism procesowych lub obsługi przedsiębiorstw?
Zamiast Pudelka wolisz śledzić zmieniające się przepisy?
Potrafisz zawiły język paragrafów przetłumaczyć na "ludzki"?
Podpis elektroniczny jest Ci bliższy niż przybijanie pieczątek?

Ta oferta pracy jest właśnie dla Ciebie!

Poszukujemy twórców treści o tematyce związanej z księgowością, podatkami, prawem, administracją i prowadzeniem działalności gospodarczej.

Twoje zadania:

  • tworzenie merytorycznych tekstów w formie newsów, postów i krótkich artykułów,
  • pomoc przy zawiłościach kwestii związanych z księgowaniem i zapłatą podatków,
  • pomoc przy redakcji umów i pism procesowych.

Nasze oczekiwania:

  • lekkie pióro objawiające się zdolnością przekazania zawiłych przepisów w przystępny sposób,
  • zainteresowanie tematyką podatkową i z dziedziny e-administracji.

My oferujemy

  • wynagrodzenie uzależnioną od ilości zamówionych wpisów,
  • wsparcie merytoryczne redaktora naczelnego.

Jeśli interesuje Cię ta oferta pracy, stwórz dwa przykładowe wpisy* na dowolne tematy związane z tematyka, którą się zajmujemy i wraz z CV prześlij na nasz adres mailowy. Na ich podstawie zdecydujemy o wyborze kandydatów do dalszych rozmów.

*Teksty zostaną wykorzystane jedynie do celów rekrutacyjnych, nie zostaną przez nas wykorzystane w inny sposób.