Oświadczenie w sprawie poprawności programu e-pity

w nawiązaniu do komunikatu Ministerstwa Finansów z dnia 5 kwietnia 2011 r. sugerującego „zachowanie szczególnej ostrożności przy używaniu programów firm zewnętrznych do wypełniania i przesyłania zeznań podatkowych drogą elektroniczną”. 

W komunikacie Ministerstwa Finansów z dnia 5 kwietnia 2011 r.: (http://www.mf.gov.pl/dokument.php?const=1&dzial=153&id=249161&typ=news) ministerstwo informuje, iż „stwierdzono przypadki, w których komercyjne oprogramowanie błędnie przekazuje zeznania do systemu testowego Ministerstwa Finansów. W tych przypadkach otrzymane Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) z systemu testowego nie oznacza przyjęcia zeznania do urzędu i nie jest traktowane przez organy podatkowe jako przyjęcie dokumentu do rozliczenia.”

Firma e-file, producent bezpłatnego oprogramowania do rozliczania i przesyłania drogą elektroniczną deklaracji PIT, oświadcza, że program e-pity nie udostępnia użytkownikom możliwości wysłania deklaracji do systemu testowego e-deklaracji. Wspomniane w komunikacie „błędne przekazywanie deklaracji do systemu testowego” nie dotyczy więc użytkowników przesyłających swoje deklaracji do US za pomocą naszego oprogramowania!

....

Użytkownikom aplikacji e-pity oraz wszystkim e-podatnikom przypominamy, że każda osoba zaniepokojona komunikatem MF może sprawdzić, czy jej PIT został poprawnie złożony i dostarczony do Urzędu Skarbowego, weryfikując jego status na stronie Ministerstwa Finansów.
Pod adresem http://e-deklaracje.mf.gov.pl/files/pdf/UPO_v3-0.pdf należy wpisać numer referencyjny dokumentu elektronicznego, jaki podany jest na UPO otrzymanym przy wysłaniu e-PITa.

Plik  pełnej treści oświadczenia