Wzory druków PIT za 2011

 

Ministerstwo Finansów przedstawiło projekty PIT-ów za 2011 r. Choć Wam pozostało jeszcze trochę czasu, aby nie myśleć o podatkach, my oczywiście pracujemy, aby dobrze przygotować się do nowego sezonu. Ministerstwo Finansów już opublikowało nowe projekty wzorów formularzy podatkowych, które co roku służą nam wszystkim do obliczenia wysokości podatku od uzyskanego dochodu.

Nowe formy druków będą obowiązywały od 1 stycznia 2012 roku. Wprowadzone zmiany wynikają głównie z konieczności dostosowania formularzy do zapisów nowelizacji ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Bardzo cieszy nas fakt, że tak wcześnie wszystkie wzory dostępne są dla wszystkich. Urzędnikom MF wielkie ukłony.

http://212.160.99.106/bip/lista/502/projekt/13875/katalog/13878,13879,13877,13876#13875