fillUp obsługuje Elektroniczne Skrzynki Podawcze ponad 20.000 urzędów w Polsce

Udostępniona właśnie wersja 3.0 aplikacji fillUp to pierwszy polski program umożliwiający wysyłkę ponad 1900 gotowych wzorów formularzy, pism i wniosków oraz dowolnego własnego dokumentu w postaci tekstowej (word, txt, rtf), zdjęcia lub pdf-a drogą elektroniczną do każdego z ponad 20 tysięcy urzędów i instytucji funkcjonujących w ramach Elektronicznych Skrzynek Podawczych systemu ePUAP.

Główną ideą przyświecającą powstaniu programu fillUp było upraszczanie komunikacji firm z urzędami, dlatego szybkie wprowadzenie obsługi elektronicznych skrzynek podawczych w aplikacji było dla nas priorytetem. Teraz oferując ponad 1900 gotowych formularzy i umów, łatwe narzędzie do ich wypełniania oraz możliwość zdalnego wysłania dokumentów do urzędów mamy poczucie, że cały proces jest naprawdę przyjazny i daje nadzieje na to, że kolejne firmy będą przekonywać się do e-korespondencji z jednostkami publicznymi.

fillUp to pierwsza aplikacja, która na taką skalę wykorzystuje zmiany, jakie w tym roku weszły w życie w zakresie funkcjonowania Elektronicznych Skrzynek Podawczych. Stworzony przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji standard ESP, obowiązujący wszystkie urzędy i jednostki publiczne, ma ujednolicić i usprawnić funkcjonowanie e-administracji, zarówno pod względem możliwości dostarczania korespondencji przez klientów, jak i późniejszej jej obsługi i udzielania odpowiedzi przez urzędników za pomocą środków elektronicznych.

Teraz nasze oba programy – e-pity i fillUp – umożliwiają wysyłkę wszystkich udostępnionych przez Ministerstwo Finansów e-deklaracji oraz obsługują pełną listę Elektronicznych Skrzynek Podawczych urzędów i jednostek publicznych. Wierzymy, że tak jak e-pity stały się liderem e-deklaracji, tak dzięki nowym funkcjonalnościom fillUp ma szansę na zostanie rynkowym liderem w zakresie obsługi elektronicznych skrzynek podawczych.
Najnowsza wersja aplikacji fillUp oferuje także kreator do faktur i rachunków pozwalający na szybkie i wygodne wystawianie faktur VAT, Proforma oraz faktur bez VAT (rachunków) oraz dodawanie do e-wysyłanych druków dowolnych załączników z komputera lub internetu w formie dokumentu tekstowego (word, rtf, txt), zdjęcia, skanu czy pliku pdf. Na wypełnionych formularzach można zapisać notatkę w postaci elektronicznej żółtej karteczki. Przy e-wysłanych dokumentach pojawia się także Urzędowe Potwierdzenie Odbioru. Dzięki temu wchodząc do bazy swoich formularzy możemy mieć wszystko w danej sprawie: daty złożenia dokumentów, odpowiedzi, dokumentację i notatki, co pozwala na prowadzenie swoich spraw całkowicie w formie elektronicznej.

Pobierz program fillUp z obsługą ESP

Więcej informacji o Elektronicznych Skrzynkach Podawczych (u24.pl).

E-korespondencja z urzędem – nowe przepisy w ustawie o informatyzacji (mac.gov.pl).