PIT 2015

Wprowadzone w tym roku zmiany w prawie podatkowym zmuszają do zachowania ostrożności przy sporządzaniu deklaracji podatkowych za 2014 r. Przed przystąpieniem do wypełnienia PIT-a warto zwrócić uwagę przede wszystkim na zmienione zasady rozliczania ulgi na dzieci oraz nowe obowiązki płatników. Program e-pity 2014 ułatwi poprawne wypełnienie deklaracji w myśl najnowszych przepisów oraz szybką i wygodną wysyłkę e-deklaracji.

Nowe zasady z pewnością ucieszą podatników korzystających z ulgi z tytułu wychowywania trojga lub większej liczby dzieci. Mogą oni odliczyć od podatku z tytułu wychowywania jednego lub dwójki dzieci po 1112,04 zł rocznie za każde z nich, w związku z trzecim dzieckiem 2000,04 zł, a na czwarte i każde kolejne - 2700 zł.

Korzystną zmianą dla rodziców i opiekunów jest również prawo do zwrotu niewykorzystanej kwoty ulgi na dzieci. Przysługuje ono podatnikom, których zarobki są na tyle niskie, że nie mogą całości lub części kwoty ulgi odliczyć od podatku w deklaracji PIT-36 lub PIT-37. O zwrot wystąpić mogą również osoby, które - korzystając z innych ulg podatkowych - wyczerpią kwotę podatku do zapłaty przed odliczeniem ulgi na dzieci. Podatnicy występujący o zwrot tej kwoty muszą wypełnić dodatkowy załącznik do deklaracji podatkowych - nowy druk PIT/UZ.

Uwaga na ulgę na internet

Uważać powinny także osoby korzystające z ulgi na Internet. Już od zeszłego roku można z niej skorzystać wyłącznie przez dwa bezpośrednio następujące po sobie lata podatkowe. Jeżeli podatnik korzystał po raz pierwszy z odliczenia w zeznaniu za rok 2013 (składanym z początkiem 2014 r.), ostatni raz może skorzystać z ulgi w zeznaniu za rok 2014 (składanym na początku 2015 r.). W latach kolejnych ulga nie będzie mu przysługiwać.

Nowe obowiązki pracodawców

W 2015 r. zmieniają się również zasady wysyłki druków przez płatników PIT. Wszyscy, którzy są zobowiązani sporządzić informację podatkową lub roczne obliczenie podatku dla więcej niż 5 podatników muszą wysłać do urzędu skarbowego informacje podatkowe w formie elektronicznej. W programie do rozliczeń rocznych e-pity 2014 płatnicy mogą rozliczyć deklaracje PIT-11, PIT-8C, PIT-8AR, PIT-R, PIT-4R, IFT-1/IFT-1R, IFT-3/IFT-3R i wysłać do systemu e-Deklaracje w formie elektronicznej. Wersja dla płatników PIT z 3 darmowymi deklaracjami oraz poradnikami i opisem zmian i nowych obowiązków, znajduje się na stronie www.e-pity.pl/platnik.

W programie e-pity 2014 wypełnić można również wszystkie inne deklaracje i e-deklaracje podatkowe: PIT-37, PIT-36 i 36L, PIT-28, 28/A i /B, PIT-38 i 39, załączniki PIT/B, /D, /M, /O, /UZ, /Z, /ZG, PIT-2, 2K, 2A, druki PIT-3, PIT-12, PIT-19A oraz formularze ORD-ZU, ZAP-3, NIP-7, IFT-1, 1R, IFT-3, 3R i IFT/A. Wypełnione formularze można przesłać bezpośrednio z programu z pomocą e-podpisu lub korzystając z danych uwierzytelniających podatnika, jak również wydrukować i przekazać do urzędu w formie tradycyjnej – pocztą lub osobiście.

Wypełniając PIT-a w programie można użyć poręcznego kreatora lub aktywnych deklaracji. Dane osób, które korzystały z aplikacji w poprzednich latach zostaną wczytane z komputera użytkownika i skopiowane do wszystkich deklaracji i załączników. Program e-pity pozwala na samodzielne wpisanie nr KRS organizacji, której chcemy przekazać 1%. Aplikacja działa na systemach Windows, Mac OS i Linux oraz w wersji on-line z opcjonalnym zapisem deklaracji na koncie Google Drive.

Najnowszą wersję programu e-pity do rozliczeń za 2014 r. można pobrać ze strony www.e-pity.pl