Aplikacje e-file pomocne płatnikom PIT

W programie e-pity za pomocą kreatora można sporządzić druki PIT-11, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-R, IFT-1/IFT-1R, IFT-3/IFT-3R, PIT-8C, a także wypełnić aktywne formularze. Po wypełnieniu druków wysyła się je do organu skarbowego bezpośrednio z poziomu programu albo można je wydrukować i przekazać osobiście w okienku podawczym.

Program e-pity pozwala płatnikom sporządzić do 3 deklaracji w za darmo. Po przekroczeniu limitu dokupić można pakiet kolejnych 10, 20 lub 50 deklaracji od 1 zł/PIT. Poza tym dostępna jest także wersja bez limitu dedykowana firmom zatrudniającym ponad 50 pracowników oraz biurom rachunkowym, kancelariom i doradcom podatkowym, którzy usługowo wypełniają PIT-y roczne.

W programie fillUp są dostępne także interaktywne druki dla Płatników PIT, które pozwalają wygodnie wypełnić, wydrukować i e-wysłać wszystkie deklaracje płatników PIT za 2014 i 2015 r.

Nowe obowiązki płatników PIT

Zmiany przepisów spowodowały, że płatnicy podatku dochodowego  muszą wnikliwiej niż dotychczas kontrolować, czy prawidłowo wywiązują się z nałożonych na nich obowiązków. Zmianie uległy zarówno terminy sporządzania informacji podatkowych, jak i sposób ich dostarczenia organom podatkowym.

W 2015 roku zmianie ulegają zasady podpisywania informacji podatkowych przez płatników podatku dochodowego od osób fizycznych. Możliwe jest wysyłanie przez internet druków PIT-11, PIT-8C, PIT-8AR, PIT-4R, PIT-40, IFT-1/IFT-1R, IFT-3/IFT-3R podpisanych 5 danymi autoryzującymi, a nie jak dotychczas – e-podpisem. Jedynie płatnicy nie będący osobami fizycznymi nadal muszą stosować tradycyjny e-podpis.

Wprowadzono również obowiązek wysyłania informacji podatkowych przez płatnika do urzędu skarbowego wyłącznie w formie elektronicznej. Obejmuje on wszystkie biura rachunkowe oraz tych płatników, którzy zatrudniają więcej niż 5 podatników.
W związku z powyższym w aplikacji e-pity wprowadziliśmy możliwość wysyłki elektronicznej PIT-11, PIT-4R, PIT-8AR, IFT-1/IFT-1R, IFT-3/IFT-3R, PIT-8C, PIT-40 zarówno z wykorzystaniem podpisu elektronicznego, jak i danych autoryzujących.

Płatnik skorzysta na wysyłce elektronicznej

Nie każdy zatrudniający będzie zmuszony do elektronicznej wysyłki informacji podatkowych. Za pomocą internetu druki przesyłać trzeba jedynie do urzędu skarbowego. Oznacza to, że zatrudnieni mogą otrzymywać PIT-11, PIT-8C, PIT-R, IFT-1/IFT-1R na papierze, jak również w formie elektronicznej, w zależności od formy uzgodnionej z płatnikiem. Podmioty zatrudniające do 5 pracowników druki podatkowe do urzędu skarbowego mogą nadal przekazać listem poleconym lub dostarczyć je osobiście. Wybór takiej metody powoduje jednak skrócenie terminów złożenia PIT-11, PIT-8C, PIT-R i IFT-1/IFT-1R, PIT-40 do urzędu. Druki te muszą trafić do organu podatkowego do 2 lutego 2015 r. Korzystniej będzie zatem, gdy płatnik zdecyduje się na wysyłkę elektroniczną – ma wtedy czas do końca lutego.

Pomiędzy wysyłką elektroniczną i tradycyjną nie mogą wybierać biura rachunkowe. Zarówno małe biura rachunkowe, jak i te duże zmuszone są posłużyć się w tym celu siecią internet. Jeżeli biuro prowadzone jest przez osobę fizyczną – dopuszczalne jest podpisanie druków danymi autoryzującymi, a nie e-podpisem.   

więcej o nowych obowiązkach płatników PIT i terminach przeczytasz na e-pity.pl >

Wysyłasz druki innych podmiotów – nie zapomnij o UPL-1

Wysyłka i podpisywanie deklaracji i informacji podatkowych składanych elektronicznie w imieniu innego podmiotu wymaga wcześniejszego przedstawienia pełnomocnictwa na druku UPL-1. Pełnomocnictwo to, w przeciwieństwie do składanego w formie papierowej, jest nieodpłatne. Dotyczy ono zarówno druków wysyłanych z wykorzystaniem e-podpisu, jak i tych, które podpisuje się danymi autoryzacyjnymi (np. imieniem, nazwiskiem, kwotą przychodu). Interaktywny druk UPL-1 w wersji 4 bezpłatnie wypełnisz w fillUp.

Uniwersalna Bramka Danych (UBD) – łatwiej dla płatnika

Ułatwieniem dla biur rachunkowych oraz dużych podmiotów jest wprowadzenie Uniwersalnej Bramki Dokumentów. Narzędzie to umożliwia złożenie w ramach jednego dokumentu i jednej transmisji do 20 000 druków PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40. Po ich złożeniu płatnik otrzyma jedno Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO) dla całej wysyłki. Także w tym zakresie program e-pity dostosowano do nowych standardów zaproponowanych przez Ministerstwo Finansów i  umożliwia on wysłanie druków  PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40 z wykorzystaniem Uniwersalnej Bramki Dokumentów (UBD).

Roliczenia roczne PIT - aplikacje dla profesjonalistów

Poza formularzami dedykowanymi płatnikom, w programie e-pity 2014 oraz fillUp można wypełnić również wszystkie inne deklaracje i e-deklaracje podatkowe: PIT-37, PIT-36 i 36L, PIT-28, 28/A i /B, PIT-38 i 39 załączniki PIT/B , /D , /M , /O, /UZ , /Z, /ZG, PIT-2, 2K, 2A, druki PIT-3, PIT-12, PIT-19A oraz formularze ORD-ZU, ZAP-3, NIP-7, IFT-1, 1R, IFT-3, 3R i IFT/A. 

Zapraszamy na www.e-pity.pl oraz www.fillUp.pl