Nowy serwis 500-plus.pl

Wypełnij i wyślij wniosek „Rodzina 500 plus” na www.500-plus.pl

17 lutego 2016r., prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, w programie "Rodzina 500 plus". Mimo, że program oficjalnie rusza 1 kwietnia b.r., my już dziś udostępniamy Państwu praktyczny serwis informacyjny 500-plus.pl, o projekcie pomocowym dla polskich rodzin wraz z drukiem wniosku, jaki trzeba wypełnić aby otrzymać 500 zł na dziecko.

Program "Rodzina 500 plus" to program wsparcia rodzin, przyznający comiesięczne świadczenie w kwocie 500 zł na drugie i kolejne dziecko, bez względu na wysokość dochodów. W przypadku rodzin z jednym dzieckiem trzeba będzie spełnić kryterium dochodowe - 800 zł na osobę w rodzinie lub 1200 zł w przypadku dzieci z niepełnosprawnością. Świadczenie będzie wypłacane do ukończenia przez dziecko 18 lat.

Aby skorzystać z programu „Rodzina 500 plus”, trzeba złożyć prawidłowo wypełniony wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami i zaświadczeniami, które udostępniamy na naszym serwisie.
Wniosek należy dostarczyć do właściwego urzędu osobiście, przesłać go pocztą tradycyjną lub wysłać elektronicznie do ePUAP z programu fillUp.

UWAGA wnioski będzie można składać i będą przyjmowane dopiero od 1 kwietnia 2016 r.

Więcej o programie „Rodzina 500 plus” na www.500-plus.pl - wypełnij wniosek i wyślij go elektronicznie do właściwego urzędu.

Wniosek 500 plus na www.500-plus.pl