Wysyłka pliku JPK_VAT teraz w programie fillUp bez e-podpisu.

Od 1 stycznia 2018 roku, obowiązek elektronicznego prowadzenia i udostępniania organom skarbowym Ewidencji zakupu i sprzedaży VAT w schemacie Jednolitego Pliku Kontrolnego obejmie wszystkie podmioty bez wyjątku - w tym także przeszło 1,5 mln polskich mikrofirm. Najnowsza wersja programu fillUp ( 4.10.0), to pierwsza komercyjna aplikacja na polskim rynku, która w pełnym zakresie proponowanych funkcjonalności usprawnia nie tylko proces poprawnego przygotowania i weryfikacji Jednolitych Plików Kontrolnych, ale także umożliwia podmiotom  e-wysyłkę JPK_VAT i innych dokumentów w schemacie JPK, również za pomocą bramki Ministerstwa Finansów z wykorzystaniem podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP.

Jedną z głównych wad elektronicznego raportowania JPK jaką wskazywali do tej pory mikroprzedsiębiorcy był odpłatny charakter wysyłki. Przedsiębiorcy nie tylko zobowiązani zostali do comiesięcznego przesyłania ewidencji zakupów i sprzedaży VAT pod rygorem grzywny, ale również nałożono na nich obowiązek korzystania z płatnego e-podpisu.

Kwalifikowany e-podpis został na szczęście zniesiony. Przestał pełnić funkcję jedynego obowiązującego klucza umożliwiającego podmiotom bezpieczne finalizowanie wysyłki plików JPK do organów administracji państwowej, stając się alternatywą do profilu zaufanego ePUAP. Używanie podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP w odróżnieniu od kwalifikowanego e-podpisu jest bezpłatne, zatem firmy przesyłające JPK nie będą musiały już ponosić wydatków na jego zakup i systematyczne odnawianie.

Wybór jednej z dwóch dopuszczalnych form raportowania JPK daje firmom również program fillUp, choć z pełnym przekonaniem rekomendujemy opcję przesyłania JPK z podpisem potwierdzonym profilem zaufanym – zdecydowanie mniej złożoną i znacznie wygodniejszą.

Aby skorzystać z wysyłki JPK_VAT bez e-podpisu w programie fillUp, wystarczy założyć profil zaufany ePUAP w jednym z dwóch możliwych trybów: przez Internet - za pomocą internetowego konta bankowego lub certyfikatu kwalifikowanego, albo w punkcie potwierdzającym. Profil zaufany założyć może każdy kto posiada numer PESEL, w dowolnym momencie i za darmo: osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą samodzielnie jak i w formie spółki cywilnej, czy spółki osobowe i kapitałowe. Możliwe jest bowiem posługiwanie się nie tylko indywidualnym – osobowym kontem w ePUAP, ale również profilem firmowym (profilem podmiotu prawnego).

Zachęcamy i zapraszamy do testowego składania JPK_VAT już dzisiaj!

Jak zapowiada Ministerstwo Finansów, dzięki sprawnej wysyłce JPK mamy szansę na szybsze zwroty podatku, które w rozliczeniach za październik, listopad i grudzień br. z 60 ustawowych dni mogą zmniejszyć się nawet do 25.

Przypominamy, że program fillUp umożliwia:

 • pełną obsługę ewidencji VAT w trybie bieżącego wprowadzania faktur zakupu i sprzedaży VAT za pomocą wygodnego kreatora i generowanie pliku w standardzie JPK_VAT,
 • import gotowych plików JPK_VAT z zewnętrznych programów księgowych w postaci plików XML lub CSV pojedynczo lub poprzez połączenie wielu plików,
 • szczegółową weryfikację poprawności danych JPK_VAT z podsumowaniem procesu w formie Raportu z weryfikacji w czasie rzeczywistym, który obejmuje:
  • Sprawdzenie poprawności numerów NIP i REGON firmy wysyłającej JPK
  • Sprawdzenie daty utworzenia pliku oraz okresu jakiego raport sprzedaży/zakupu dotyczy
  • Sprawdzenie uzupełnienia danych w wymaganych polach adresu
  • Sprawdzenie poprawności pól podsumowujących sprzedaż
  • Sprawdzenie poprawności pól podsumowujących zakup
  • Sprawdzenie pól wymaganych dla każdej pozycji sprzedaży i zakupu np.: nazwy, danych identyfikacyjnych, kwot netto, kwot brutto etc.
  • Sprawdzenie kodu waluty
  • Sprawdzenie poprawności NIP w pozycjach sprzedaży
  • Sprawdzenie poprawności NIP w pozycjach zakupu
  • Sprawdzenie poprawności kodu urzędu skarbowego
  • Sprawdzenie poprawności kodu formularza
  • Sprawdzenie poprawności składni pliku XML ze standardami Ministerstwa Finansów
 • kontrolę poprawności NIP dostawców,
 • możliwość przygotowania deklaracji VAT-7 z wykorzystaniem danych z pliku JPK_VAT,
 • bezpieczną e-wysyłkę JPK do organów administracji państwowej z wykorzystaniem kwalifikowanego e-podpisu.

Więcej informacji o JPK na www.jpk.info.pl
Wszystkie e-formularze JPK znajdziesz na https://www.druki-formularze.pl