e-Sprawozdania finansowe

e-Sprawozdania Finansowe za 2018 rok w aplikacji fillUp Przyjazne formularze.

Regulacje prawne z 1 października 2018 nakładają na wszystkie jednostki prowadzące pełną księgowość obowiązek składania Sprawozdań Finansowych wyłącznie drogą elektroniczną.

W najnowszej wersji aplikacji fillUp 5.8 w kompleksowy sposób dostarczysz elektronicznie do e-KRS e-Sprawozdanie Finansowe czyli JPK_SF.
Funkcja ta umożliwia łatwe zgromadzenie wszystkich danych, potrzebnych do skompletowania pełnego Sprawozdania Finansowego: danych z bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale oraz rachunku przepływów pieniężnych.
W sprawnym wypełnieniu formularzy z pewnością pomoże możliwość importu wielu danych z Excela.
Bezpośrednio z aplikacji fillUp dokonasz też szybkiej wysyłki elektronicznej gotowego JPK_SF do e-KRS. Do wysyłki dokumentów niezbędna jest autoryzacja podpisem elektronicznym.

Szczegółowy i jasny opis przygotowania danych w plikach oraz ich importu znajduje się w Pomocy programu fillUp, a poradnik o e-Sprawozdaniach finansowych znajdziesz na CIT-8.pl .

Aplikacja fillUp obsługuje następujące druki:

wraz z załącznikami wymaganymi dla powyższych sprawozdań.

Wszystkie druki JPK_SF znajdziesz w bazie formularzy na druki-formularze.pl >