Twój e-PIT gotowy do sprawdzenia i rozliczenia w Program e‑pity® 2021!

Trwa sezon rozliczeń PIT. Jak co roku, poza rozliczeniem wszystkich najpopularniejszych deklaracji Program e-pity® 2021 umożliwia wczytanie danych z usługi Twój e-PIT, czyli wstępnie przygotowanej deklaracji PIT przygotowanej przez Ministerstwo Finansów.

Koniecznie sprawdź swoją deklarację w Twój e-PIT przed automatycznym zatwierdzeniem jej przez ministerstwo w dniu 2 maja 2022 r. Zwróć szczególną uwagę na to czy deklaracja obejmuje wszystkie Twoje przychody oraz czy odpowiednio naliczone są koszty uzyskania - szczególnie dla umów o pracę, zleceń, umów o dzieło, czy  twórców z 50 % kosztami uzyskania przychodów. Sprawdź też jak została rozliczona Twoja ulga prorodzinna oraz czy w przygotowanym PIT ujęte zostały wszystkie przysługujące Ci ulgi i odliczenia, w tym ulga termomodernizacyjna - ocieplenie domu, IKZEulga rehabilitacyjna i inne. Twój e-PIT nie uwzględni sam twoich darowizn np. darowizny osocza i krwi, nie uwzględni również ulgi na dziecko pełnoletnie, które nadal się uczy lub niewykorzystanej kwoty ulgi na dzieci, w przypadku tych deklaracji PIT, w których jest zerowa lub bardzo niska podstawa opodatkowania. Wszystkie te elementy mają wpływ na ostateczną poprawność wyliczenia wysokości Twojego podatku, a także wysokości ewentualnego zwrotu z PIT lub kwoty do zapłaty podatku

Wszystkie powody, dla których warto sprawdzić Twój e-PIT znajdziesz tutaj >> https://www.e-pity.pl/twoj-e-pit/dlaczego-warto-sprawdzic-rozliczyc-twoj-epit/

Ministerialna usługa Twój e-PIT dotyczy tylko kilku PITów i nie dotyczy podatników prowadzących działalność gospodarczą.

W Programie e-pity wypełnisz wszystkie PITy, łatwo i szybko!

Do rozliczenia zastosuj obowiązujące wersje e-deklaracji i druków:  PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-28, PIT-38, PIT-39 wraz z załącznikami PIT/B, PIT/BR, PIT/IP, PIT/MIT, PIT/PM, PIT/NZI, PIT/DS, PIT/D, PIT/M, PIT-2K, PIT/O, PIT/SE, PIT/WZ, PIT/WZR, PIT/Z, PIT/ZG, PIT-28/B. Aplikacja zawiera także druki dla wąskich grup podatników jak: DSF-1, PIT-2, PIT-2A, PIT-3, PIT-12, PIT-14, PIT-16A, PIT-19A oraz deklaracje ZAP-3, NIP-7, UPL-1, UPL-1P, OPL-1, OPL-1P, ORD-ZU, druk przelewu/wpłaty online na rachunek organu podatkowego oraz darmowe wzory najpopularniejszych pism i wniosków do urzędów skarbowych.

W aktualnym Programie e-pity, zmieniając rok podatkowy rozliczysz też PITy i korekty za 2020, 2019, 2018,2017 i 2016 rok podatkowy.

Program e-pity® 2021 daje możliwość wyboru dowolnej Organizacji Pożytku Publicznego, na rzecz której podatnik może przekazać swój 1%. W ramach Akcji e-life, której celem jest wspieranie stowarzyszeń i fundacji z całej Polski, wszystkim OPP działającym non profit, uprawnionym do pozyskiwania 1% z podatku dochodowego osób fizycznych, udostępniamy darmowy Program e-pity online, aby pomóc im docierać do swoich darczyńców i sympatyków. Więcej informacji na: https://opp.e-pity.pl/akcja-e-life.