Aplikuj: Stanowska

Example invalid form file feedback

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, która dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.), w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo wniesienia, w przypadkach w ustawie wymienionych, pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w przypadkach w ustawie wskazanych, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych może zostać odwołana w każdej chwili. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Dane, które podlegają przekazaniu, przekazywane są dobrowolnie, a baza danych osobowych prowadzona jest zgodnie z przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego.

Senior Frontend Dev

Wynagrodzenie: 10.000 - 15.000 FV netto + VAT

Nowy moduł

Wymagania obowiązkowe:

 • minimum 5 lat doświadczenia jako front end developer lub full stack developer,
 • zaawansowana znajomość poniższych technologii:,
  • JacaScript
  • React
  • REST Api
  • CSS
  • HTML
  • Git
  • PHP
  • Phyton
 • praca na zasadach kontraktu B2B.

Nowy moduł

Wymagania obowiązkowe:

 • minimum 5 lat doświadczenia jako front end developer lub full stack developer,
 • zaawansowana znajomość poniższych technologii:,
  • JacaScript
  • React
  • REST Api
  • CSS
  • HTML
  • Git
  • PHP
  • Phyton
 • praca na zasadach kontraktu B2B.

Nowy moduł

Wymagania obowiązkowe:

 • minimum 5 lat doświadczenia jako front end developer lub full stack developer,
 • zaawansowana znajomość poniższych technologii:,
  • JacaScript
  • React
  • REST Api
  • CSS
  • HTML
  • Git
  • PHP
  • Phyton
 • praca na zasadach kontraktu B2B.