Aplikuj: Senior PHP Dev

Example invalid form file feedback

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, która dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.), w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo wniesienia, w przypadkach w ustawie wymienionych, pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w przypadkach w ustawie wskazanych, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych może zostać odwołana w każdej chwili. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Dane, które podlegają przekazaniu, przekazywane są dobrowolnie, a baza danych osobowych prowadzona jest zgodnie z przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego.

Senior PHP Dev

Wynagrodzenie: 8.000 - 13.000 FV netto + VAT

Wymagania obowiązkowe

 • Minimum 5 lat doświadczenia jako front end developer lub full stack developer,
 • wykształcenie wyższe informatyczne, preferowana politechnika,
 • zaawansowana znajomość poniższych technologii:
  • PHP
  • MySQL / MSSQL
  • Symfony
  • Laravel
  • REST API
  • TDD
  • Git
  • Docker
  • composer
  • PHPUnit
 • praca na zasadach kontraktu B2B.

Mile widziane:

 • doświadczenie w programowaniu systemów fakturowych i lub księgowych
 • udział w projektach finansowych, księgowych
 • Bash
 • Nginx
 • gitlab pipelines
 • Postgres / MariaDB
 • SCRUM
 • Azure
 • Html
 • CSS
 • JavaScript
 • TypeScript
 • Python (Django)
 • Redis

My oferujemy

 • wynagrodzenie na poziomie wynagrodzenie: 8.000 - 13.000 FV netto + VAT,
 • współpraca na zasadzie B2B jednak z uwzględnieniem wielu świadczeń typowych dla umowy o pracę, np. płatny urlop, karta multisport,
 • szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne,
 • praca w oparciu o Scrum Guide.