Wysyłka pisma ogólnego przez e-PUAP

Po uzupełnieniu pisma ogólnego do podmiotu publicznego i zdefiniowaniu Odbiorcy pisma kliknij na przycisk ‘Podpisz i wyślij’.  

 

Uzupełnij dane do logowania (login lub adres mailowy oraz gasło do Profilu zaufanego na ePUAP) i kliknij „Podpisz i wyślij”.  

 

Program zaloguje nas do Profilu Zaufanego.  

 Na stronie https://pz.gov.pl/ po zalogowaniu będzie widoczny Podgląd dokumentu, który chcemy wysłać – w tym momencie należy przejrzeć dokument, a następnie podpisać go podpisem zaufanym – kliknąć na ‘Podpisz podpisem zaufanym’.

 

 Po kliknięciu na Podpisz podpisem zaufanym. Wyświetli się okienko, w którym należy wprowadzić kod autoryzacyjny otrzymany SMS i go potwierdzić.

Wyświetli się komunikat na stronie: 

 

A w programie fillup wyświetli się komunikat:  

 

Aby sprawdzić i odebrać UPP (potwierdzenie wysłania pisma przez ePUAP) należy zalogować się na stronie epuap.gov.pl podając login, hasło i kod autoryzacyjny z SMS i sprawdzić w zakładce Moja skrzynka -> Odebrane, odszukać wysłane pismo i sprawdzić czy pismo otrzymało potwierdzenie wysłania - UPP.